Sant Pau Inferior Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Sant Pau
al final del camí de la Malanit

Coordenades:

41.35568
1.67947
389539
4579083
08305-187
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Neolític
Paleolític
Bo
Legal
Pla d'ordenació urbanística municipal de 2003
Si:CC.AA 33 i 7519
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 028A00056
Jordi Montlló Bolart

Els material recollits durant les prospeccions dels anys 70, es localitzen en els marges i bancals avui erms, a tocar amb els terrenys conreats amb vinyes i l'erm del inici del pendent de Sant Pau.
Es van trobar materials d'indústria lítica (destral, gratadors, ascles, perforadors...) i material ceràmic (nanses anulars, cordons, fragments informes...).
A l'abril de 1998 es van fer uns rebaixos de terra per instal·lar canalitzacions d'aigua. Allà es va localitzar una sitja amb material ceràmic atribuït al període de transició entre el Bronze Final i la Primera Edat del Ferro. La sitja feia 1,23 m de diàmetre i 49 cm d'alçada.

Prospeccions de Josep Mestres i Mercadé a juliol de 1976 i agost de 1978.
Excavació a l'any 1998 sota la direcció d'Eva Orri. Empresa: Tríade.

Carta Arqueològica de l'Alt Penedès: Vilafranca del Penedès. Inventari i Documentació del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.
CEBRIÀ, A; RIBÉ, G; SENABRE, MA. R. (1991) L'arqueologia a l'Alt Penedès: estat de la qüestió als anys 90. Miscel·lània penedesenca, núm. XV Institut d'Estudis Penedesencs.
MAYA, J.L. (1985) Silos de la Primera Edad del Hierro. Universitat Autónoma de Barcelona. Estudios de la antigüedad 2, Bellaterra, pp.147-218.
MESTRES, J. SANMARTÍ, J, SANTACANA, J (1990) Estructures de la Primera Edat del Ferro de l'Hort d'en Grimau (Castellví de la Marca, Alt Penedès) Olerdulae XV, núm. 1, 2, 3, 4. Vilafranca, pp.75-118.