Cova de can Montmany
Pallejà

  Baix Llobregat
  Zona de bosc, entre el camí de can Coll i el torrent dels Bufadors.
  Emplaçament
  S'hi arriba caminant deixant des de la font de les Rovires, travessant el torrent Fondo.
  191

  Coordenades:

  41.427886221604
  1.979019623558
  414691
  4586762
  Número de fitxa
  08157 - 41
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Prehistòric
  Neolític
  Edats dels Metalls
  Estat de conservació
  Dolent
  Geològicament inestable.
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPAC 2535
  Accés
  Difícil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08156A00100043
  Autoria de la fitxa
  Ainhoa Pancorbo Picó

  Es localitza al massís calcari situat a ponent del nucli urbà, integrat en el bloc del Garraf. El massís està constituït per una base del Muschelkalk sobre el qual es troba una potent capa, també calcària, pertanyent al Keuper, és a dir, al Triàsic Superior. Aquest canvi de terreny és el que ha originat els penya-segats, que formen com un amfiteatre de roques esberlades en totes direccions. Això fa que hagi deixat al descobert petites cavitats i balmes.

  Cal destacar-ne les escasses condicions d'habitabilitat, ja que la cova està constituïda per una xarxa de petits corredors i saletes en perill constant de despreniment.

  En l'estrat més alt del penya-segat hi ha la boca de la cova. És, de fet, una gran escletxa que posa en joc un conjunt de grans blocs de roca que s'esfondren periòdicament i originen noves estances alhora que fan desaparèixer les antigues. Per a entrar a la cova, actualment cal baixar per una escletxa gairebé vertical, que porta a una àmplia sala d'uns 5m de diàmetre i uns 7m d'alçada, però que és plena de grans blocs de roca que s'aguanten en equilibri els uns amb els altres. A través d'aquests blocs s'arriba a un pas molt estret entre dos blocs més que dóna a una petita estança amb abundància de sediment.

  L'estratigrafia és desconeguda a causa de les contínues transformacions que ha anat experimentant la cova. Tanmateix, sembla que les restes arqueològiques es van trobar en les zones més fondes de la cavitat.

  Quant a la cronologia de les troballes, són les següents:

  - Neolític Antic Cardial. Sis fragments de diversos vasos amb decoració impresa amb cardium.

  - Neolític Antic Postcardial. Fragments de ceràmiques pentinades i petits vasos bicònics de factura fina i polida atribuïbles al Montboló, i una nansa tuneliforme.

  - Bronze Final. Cinc urnes i altres fragments amb acanalats i una gran gerra d'emmagatzematge, i d'altres fragments amb cordons digitals. Les urnes sembla que contenien restes òssies i cendres i conservaven les tapadores de pedra calcària de la zona.

  D’acord amb aquest estudi, l’autor situa l’ús de la cova des de l’Eneolític. Entre els segles VIII-VII aC i sembla que s’hauria utilitzat com a necròpolis.

  Durant la revisió de la carta arqueològica es va poder comprovar l'existència de diverses cavitats anomenades: Cova de les Rovires, Cova Meva i Avenc de les Heures: Josep Colominas va publicar l’estudi de la primera, excavada l’any 1935 per J.M. Benet, i dels materials que s’hi havia trobat.

  Donat que es tracta de pedra calcària en descomposició l'accés a l'interior resulta molt dificultós i perillós.

  La cova de can Montmany va ser descoberta l’any 1935 per un grup d’excursionistes de la secció d’arqueologia de la Unió Excursionista de Catalunya, dirigits Josep Maria Benet.

  Als anys 40, Josep Colominas la va visitar i hi va recollir alguns materials.

  - COLOMINAS ROCA, Josep (1947-48) “La cueva de can Montmany, de Pallejà”, Ampurias , IX-X. Barcelona: 237-242.

  - MALUQUER DE MOTES, Juan (1945-46) "Las culturas hallstáticas en Cataluña". Ampurias VII-VIII. Barcelona.

  - VILLALBA, Maria Josefa; BLASCO, Anna; EDO, Manuel. 1989. "La prehistòria al Baix Llobregat. Estat de la qüestió". I Jornades arqueològiques del Baix Llobregat. Castelldefels, 28-30 d'abril de 1989. Pre-actes, vol. II. Ponències. Castelldefels, 1989: 3-37.