Corral d'en Rovira Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Can Rovira de la Costa
Per l'itinerari que puja al turó de l'Home, un cop passada la casa del Baiès.
989

Coordenades:

41.76671
2.41741
451575
4624039
08081-88
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVII-XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
08080A001001640000HL
Virgínia Cepero González

Construcció de planta rectangular, amb planta baixa i pis, i coberta a un sol vessant.
El pis, destinat a habitatge, és sostingut per quatre pilars de pedra de pissarra. El portal d'entrada, situat a un dels extrems curts, és amb arc de descàrrega amb les pedres disposades a plec de llibre i llinda de fusta.
El corral es situa a la planta baixa, la meitat correspon a un pati amb accés per la part central.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081109.

Can Rovira és la masia mare del corral, es troba situada a La Costa del Montseny, a 780 m d'altitud, i conserva el dret d'empriu en les Agudes.

- MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY (1998) Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny.
- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.