Corral d'en Riera Fogars de Montclús

    Vallès Oriental
    Corral d'en Riera
    Pel camí de Fontmartina a Santa Fe, un cop passat el sot dels Avellaners i per sota de la carretera.
    1161

    Coordenades:

    41.76233
    2.44412
    453792
    4623538
    08081-87
    Patrimoni immoble
    Element arquitectònic
    Modern
    Popular
    Dolent
    No conserva la coberta i la vegetació que creix a l'interior malmet les estructures
    Inexistent
    Fàcil
    Sense ús
    Pública
    Diputació de Barcelona
    Virgínia Cepero González

    Restes d'una estructura de planta rectangular de 5 m de llarg per 3 m d'amplada aproximadament. Els mur són fets de pedres de dimensions irregulars i de diferents tamanys, disposades de forma horitzontal sense relligar. A tocar de l'estructura es conserven les restes d'un pilar de forma quadrangular fet de pedres lligades en sec.
    No s'observen restes de la coberta, que probablement era de tipus vegetal o de lloses de pedra.
    Pel mal estat en el que es troba i, al no disposar de cap tipus d'informació sobre l'estructura, és fa molt difícil precisar la seva cronologia. Es relaciona amb la resta de construccions basades en l'explotació de les parts més altes de la muntanya, datades a partir del segles XVII i XVIII.

    Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081196.

    OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.