Corral d'en Deumal Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Les Fonts
Pel GR 5-2 que mena del Turó de l'Home en direcció a Fontmartina, baixant uns 1.700 m a l'esquerra.
1211

Coordenades:

41.773
2.42232
451988
4624734
08081-86
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Popular
XVII-XVIII
Dolent
Part de les cobertes s'han esfondrat i la vegetació que creix a l'interior malmet les estructures que es conserven
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08080A002000030000HA
Virgínia Cepero González

Edificació formada per diversos cossos annexos disposats linealment que s'adapten al desnivell del terreny. El cos situat més a l'oest, probablement el més antic, podria haver estat destinat a habitatge; no conserva la coberta, i en destaca un portal d'arc de mig punt de pedra. Els altres cossos probablement eren destinats al bestiar. A la part del davant hi ha una petita era enllosada.
Actualment es troba en un estat de conservació precari, ja que una part de la coberta s'ha ensorrat i la vegetació que creix al seu interior malmet les estructures.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081110.

Els corrals al segle XVIII servien com a desdoblaments de les grans masies, les quals van ampliar els seus conreus amb la incorporació de nous terrenys agrícoles a més alçada, i posteriorment es van reconvertir en simples corrals pel bestiar.
El corral d'en Deumal es troba vinculat a l'empriu del turó de l'Home. La masia mare, el Deumal es troba ubicada a les afores del poble de Montseny i conserva el dret d'empriu en les Agudes. Va estar habitat permanentment fins a la dècada dels anys 30 del nostre segle.

- MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY (1998) Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny.
- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.