Corral d'en Deumal Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Les Fonts
  Pel GR 5-2 que mena del Turó de l'Home en direcció a Fontmartina, baixant uns 1.700 m a l'esquerra.
  1211

  Coordenades:

  41.773
  2.42232
  451988
  4624734
  08081-86
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Modern
  Popular
  XVII-XVIII
  Dolent
  Part de les cobertes s'han esfondrat i la vegetació que creix a l'interior malmet les estructures que es conserven
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08080A002000030000HA
  Virgínia Cepero González

  Edificació formada per diversos cossos annexos disposats linealment que s'adapten al desnivell del terreny. El cos situat més a l'oest, probablement el més antic, podria haver estat destinat a habitatge; no conserva la coberta, i en destaca un portal d'arc de mig punt de pedra. Els altres cossos probablement eren destinats al bestiar. A la part del davant hi ha una petita era enllosada.
  Actualment es troba en un estat de conservació precari, ja que una part de la coberta s'ha ensorrat i la vegetació que creix al seu interior malmet les estructures.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081110.

  Els corrals al segle XVIII servien com a desdoblaments de les grans masies, les quals van ampliar els seus conreus amb la incorporació de nous terrenys agrícoles a més alçada, i posteriorment es van reconvertir en simples corrals pel bestiar.
  El corral d'en Deumal es troba vinculat a l'empriu del turó de l'Home. La masia mare, el Deumal es troba ubicada a les afores del poble de Montseny i conserva el dret d'empriu en les Agudes. Va estar habitat permanentment fins a la dècada dels anys 30 del nostre segle.

  - MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY (1998) Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny.
  - OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.