Corral de can Planas Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Corral de can Planas
Cal prendre l'itinerari que puja des de Fontmartina al turó de l'Home.
1018

Coordenades:

41.76381
2.42702
452372
4623711
08081-85
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
Dolent
Es troba en estat ruïnós
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Pública
Diputació de Barcelona
Virgínia Cepero González

Edificació en ruïnes situada a prop del sot de Garralps. És un estructura de planta rectangular, que conserva part dels murs de façana, fets de pedres de dimensions variables disposades en filades irregulars. No s'observen restes de la coberta.
Pel mal estat en el que es troba i, al no disposar de cap tipus d'informació sobre l'estructura, és fa molt difícil precisar la seva cronologia. Es relaciona amb la resta de construccions basades en l'explotació de les parts més altes de la muntanya, datades a partir del segles XVII i XVIII.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081221.

Aquest corral construït en un moment cronològic indeterminat, s'ha de relacionar amb la resta d'estructures de pràctiques econòmiques basades en la ramaderia i el pastoreig. Són estructures senzilles amb les funcions d'aixopluc, magatzem, i resguard durant uns períodes determinats de l'any. La seva construcció és força modesta, utilitzant material perible i pedra local. En quant a la seva adscripció cronològica, es relaciona amb la resta de construccions basades en l'explotació de les parts més altes de la muntanya, datades a partir del segles XVII i XVIII.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081221.