Campament militar del Pla de l'Espinal Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Pla de l'Espinal
Situat al Pla de l'Espinal, a la zona coneguda com a Pla del Campament.
1182

Coordenades:

41.77999
2.45612
454802
4625492
08081-84
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XX
Dolent
La major part de les estructures es troben en estat ruïnós
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Pública
Diputació de Barcelona
Virgínia Cepero González

Es tracta dels vestigis del campament militar situat al Pla de l'Espinal, a la zona coneguda com a Pla del Campament. Fou establert durant la Guerra Civil i estigué en funcionament fins a la dècada dels anys 50 del segle passat, per tal de controlar les milícies anarquistes que s'oposaven al règim franquista, els maquis.
Es conserven restes de diverses construccions fetes de totxanes lligades amb morter i 12 bases de les tendes de campanya.
Les bases són de planta circular, d'uns 6 m de diàmetre, fetes amb una primera capa de pedres sobre les que hi ha rajol, amb un mur d'uns 0,4 m d'amplada.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081016.
Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny (Fogars de Montclús) número 932.

El campament militar fou establert durant la Guerra Civil i estigué en funcionament fins a la dècada dels anys 50 del segle passat, per tal de controlar les milícies anarquistes que s'oposaven al règim franquista, els maquis.

- MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY (1998) Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny.
- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.