Campament militar del Pla de l'Espinal Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Pla de l'Espinal
  Situat al Pla de l'Espinal, a la zona coneguda com a Pla del Campament.
  1182

  Coordenades:

  41.77999
  2.45612
  454802
  4625492
  08081-84
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Contemporani
  XX
  Dolent
  La major part de les estructures es troben en estat ruïnós
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Pública
  Diputació de Barcelona
  Virgínia Cepero González

  Es tracta dels vestigis del campament militar situat al Pla de l'Espinal, a la zona coneguda com a Pla del Campament. Fou establert durant la Guerra Civil i estigué en funcionament fins a la dècada dels anys 50 del segle passat, per tal de controlar les milícies anarquistes que s'oposaven al règim franquista, els maquis.
  Es conserven restes de diverses construccions fetes de totxanes lligades amb morter i 12 bases de les tendes de campanya.
  Les bases són de planta circular, d'uns 6 m de diàmetre, fetes amb una primera capa de pedres sobre les que hi ha rajol, amb un mur d'uns 0,4 m d'amplada.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081016.
  Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny (Fogars de Montclús) número 932.

  El campament militar fou establert durant la Guerra Civil i estigué en funcionament fins a la dècada dels anys 50 del segle passat, per tal de controlar les milícies anarquistes que s'oposaven al règim franquista, els maquis.

  - MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY (1998) Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny.
  - OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.