Convent de les Germanes de la Vetlla Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer de Ponent, 56-58

  Coordenades:

  41.34774
  1.69454
  390787
  4578183
  08305-121
  Patrimoni immoble
  Conjunt arquitectònic
  Romàntic
  Contemporani
  XIX
  1899
  Santiago Güell i Grau
  Bo
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Si:IPA 5050
  Fàcil
  Social
  Privada
  Comunitat Hijas de San José
  Jordi Montlló Bolart

  Conjunt de capella i edifici de l'antic convent, destinat actualment a equipament escolar. La capella és de planta rectangular de tres trams, separats per arcs torals adintellats i coberts amb sostre pla. L'absis és de cinc panys cobert amb nervadures rebaixades. La coberta és a dues aigües, a l'absis a tres aigües. La façana principal té una porta d'arc de mig punt, al seu damunt un ull de bou i un coronament amb campanar d'espadanya d'arcada apuntada. La façana lateral està dividida en bandes d'arcs ojivals cecs i ulls de bou. S'utilitza el maó vist.
  L'edifici de l'antic convent és de planta rectangular i consta de planta baixa, pis i golfes. La façana principal està composada simètricament respecte a la porta d'arc de mig punt, a la planta baixa, i al balcó superior d'arc conopial. A cada costat de l'entrada principal hi ha dos grups de tres finestres adintellades que es repeteixen en la planta pis trencant la simetria amb arcs d'aproximació. Separant les plantes, hi ha una banda decorativa de cercles cecs. Coronament amb ràfec trencat de fusta i rajola interromput per coronament esglaonat.
  Hi ha un cos de planta baixa que uneix l'edifici del convent amb la capella.

  Hi ha dues palmeres (phoenix canariensis) en el pati davanter.

  MALLART i RAVENTÓS, M.L. (1982). Santiago Güell i Grau, arquitecte vilafranquí, la seva obra 1892/1920. Museu de Vilafranca, Ponència de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.