Casa Mercè Torras Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer Puigmoltó, 3

Coordenades:

41.34657
1.69952
391201
4578047
08305-120
Patrimoni immoble
Edifici
Modernisme
Contemporani
XX
1908
Eugeni Campllonch i Parés
Bo
Inexistent
Si:IPA 5049
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13322CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Casa entre mitgeres de planta rectangular que consta de semisoterrani, planta baixa sobreaixecada, planta pis i golfes, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana.
A la planta baixa, hi trobem la porta d'entrada, al costat esquerre, i dues finestres; tot amb arc de mig punt. Les finestres tenen un balcó amopitador, per sota dels quals hi ha les obertures del semisoterrani, en forma d'ull de bou amb reixa de ferro forjat. A la planta pis, trobem un balcó d'obertura única amb arc escapçat damunt de cada finestra de la planta baixa, en el mateix eix. Damunt l'eix de la porta hi ha una finestra amb arc escapçat i persianes de llibret. En el nivell de les golfes, hi ha dos ulls de bou damunt els balcons i una finestra seguint l'eix de la porta d'entrada.
El parament a la planta baixa és amb carreus regulars amb un sòcol de pedra que uneix les finestres amb els ulls de bou del semisoterrani. La resta del parament és llis. La façana és amb coronament curvilini intercalat amb pilastres.
Les reixes dels balcons tenen motius florals; en concret, es tracta de clavell d'índia.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.