Casa Mitjans i Robert Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer Puigmoltó, 5

Coordenades:

41.34803
1.70117
391342
4578207
08305-119
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1922
Antoni Pons i Domínguez
Bo
Inexistent
Si:IPA 5048
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13326CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Casa de planta rectangular que consta de planta baixa i pis, amb la coberta de teules a dues aigües i el carener paral·lel a la façana.
La composició de la façana és simètrica a partir de cinc eixos verticals. Algunes de les cinc obertures de la planta baixa estan modificades posteriorment, sobretot el portal de la dreta que ha perdut l'arc carpanell. A la planta pis, es conserven les obertures segons el projecte original. Trobem a cada extrem una balconada amb balustrada de pedra de forma curvada amb obertura adintellada coronada per un frontó circular. En el centre un balcó corregut amb balustrada de pedra, igual que els balcons, amb tres obertures sense coronament de frontó. Les cinc obertures tenen un trencaaigües amb motius decoratius entre aquest i la llinda de la finestra.
El parament de la façana és llis i el coronament és amb cornisa dentellada sostinguda amb premòdols. Coronament curvilinis en els extrems, per damunt de la cornisa.

Antonio Pons i Domínguez és un dels arquitectes vilafranquins que incorpora el llenguatge noucentista en les seves obres a partir, sobretot, de la segona dècada del segle XX. També fou arquitecte municipal.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.