Conjunt del carrer Major, 359-361 Vallirana

  Baix Llobregat
  Carrer Major, 359-361
  Delimitat entre el carrer Major i el de la Senyoreta Assumpció Mitjans
  175m

  Coordenades:

  41.38727
  1.93193
  410701
  4582299
  08295-624
  Patrimoni immoble
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  Popular
  XX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Altres
  Privada
  Diversos propietaris
  Adriana Geladó Prat

  Conjunt arquitectònic format per dos edificis entremitgeres de planta rectangular, amb pati posterior. Presenten cobertes de teula àrab de dues vessants i plana (reformada), i estan distribuïts en planta baixa i dos pisos. La composició de les obertures és simètrica i idèntica als dos edificis. Totes les obertures són rectangulars amb els emmarcaments en relleu arrebossats i pintats. A la planta baixa estan reformades, mentre que als pisos superiors hi ha balcons simples (els del número 359 tenen les llosanes sostingudes amb mènsules) i finestres amb els ampits motllurats. Els coronaments de les façanes també són simètrics, tot i que hi ha certes diferències estilístiques. El número 359 té una cornisa motllurada sostinguda per mènsules i està coronat amb una barana d'obra amb balaustrada i un òval central amb decoració superior. El número 361, en canvi, té una motllura dentada a mode de cornisa i un coronament format per un plafó d'obra de perfil ondulat. Destaquen els forats de ventilació de les cobertes, que estan decorats. El conjunt presenta els paraments arrebossats i pintats.

  Les plantes superiors estan destinades a habitatge, mentre que a les plantes baixes hi ha establiments comercials.

  És probable que les construccions fossin bastides durant la primera meitat del segle XX. El número 359 es coneix com a cal Bundó i el número 361 com a ca la Senyoreta Assumpció, on aquesta professora hi feia classes de parvulari i de repàs. L'edifici fou conegut amb aquest nom durant bona part del segle XX.