Conjunt del carrer Major, 219-221 Vallirana

  Baix Llobregat
  Carrer Major, 219-221
  Delimitat entre els carrers de cal Xelín i el del Bon Aire, a la banda esquerra pujant a l'Ordal
  165m

  Coordenades:

  41.3894
  1.93527
  410983
  4582533
  08295-623
  Patrimoni immoble
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  Popular
  XX
  Regular
  Els arrebossats dels paraments estan degradats.
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Diversos propietaris
  Adriana Geladó Prat

  Conjunt arquitectònic format per dos edificis entremitgeres de planta rectangular, amb pati posterior. Presenten cobertes de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, i estan distribuïts en planta baixa i dos pisos. La composició de les obertures és simètrica i idèntica als dos edificis. A la planta baixa hi ha portals d'arc rebaixat mentre que als pisos s'obren finestres rectangulars, amb dos balcons simples per planta. Destaquen els emmarcaments de les obertures del número 219, en relleu i motllurats. Les façanes estan rematades amb cornises dobles motllurades. El número 219 està coronat amb una barana d'obra amb balaustrada mentre que al 221 hi ha un plafó rectangular d'obra. Destaquen els forats de ventilació decorats de la coberta del número 219. El conjunt presenta els paraments arrebossats i pintats, amb sòcols.

  És probable que les construccions fossin bastides durant la primera meitat del segle XX.