Conjunt del carrer Major, 161-165 Vallirana

  Baix Llobregat
  Carrer Major, 161-165
  Al costat de la riera de Vallirana, a la banda esquerra del carrer en direcció l'Ordal
  159m

  Coordenades:

  41.38991
  1.93734
  411157
  4582587
  08295-622
  Patrimoni immoble
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  Popular
  XX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Diversos propietaris
  Adriana Geladó Prat

  Conjunt arquitectònic format per tres edificis entremitgeres de planta rectangular, amb pati posterior. Presenten cobertes de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, i estan distribuïts en planta baixa i pis, exceptuant el número 163 que s'organitza en un sol nivell. Compten amb obertures rectangulars, amb els emmarcaments en relleu arrebossats i pintats. Les façanes estan rematades amb cornises motllurades, amb l'excepció del número 165 donat que la casa ha estat força reformada. La façana del número 161 està coronada amb un plafó obra amb balaustrada, mentre que la del número 163 presenta un coronament sinuós rematat amb cairons. Aquests dos edificis conserven els forats de ventilació de les cobertes. El conjunt presenta els paraments arrebossats i pintats, amb sòcols.

  És probable que les construccions fossin bastides durant la dècada dels anys 40. El número 163 es coneix com a cal Feulí i el número 165 com a ca la Natàlia de Ca la Burra.