Conjunt del carrer Major, 161-165 Vallirana

Baix Llobregat
Carrer Major, 161-165
Al costat de la riera de Vallirana, a la banda esquerra del carrer en direcció l'Ordal
159m

Coordenades:

41.38991
1.93734
411157
4582587
08295-622
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Conjunt arquitectònic format per tres edificis entremitgeres de planta rectangular, amb pati posterior. Presenten cobertes de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, i estan distribuïts en planta baixa i pis, exceptuant el número 163 que s'organitza en un sol nivell. Compten amb obertures rectangulars, amb els emmarcaments en relleu arrebossats i pintats. Les façanes estan rematades amb cornises motllurades, amb l'excepció del número 165 donat que la casa ha estat força reformada. La façana del número 161 està coronada amb un plafó obra amb balaustrada, mentre que la del número 163 presenta un coronament sinuós rematat amb cairons. Aquests dos edificis conserven els forats de ventilació de les cobertes. El conjunt presenta els paraments arrebossats i pintats, amb sòcols.

És probable que les construccions fossin bastides durant la dècada dels anys 40. El número 163 es coneix com a cal Feulí i el número 165 com a ca la Natàlia de Ca la Burra.