Conjunt del carrer Major, 147-151 Vallirana

Baix Llobregat
Carrer Major, 147-151
Al costat de la riera de Vallirana, a la banda esquerra del carrer en direcció l'Ordal
159m

Coordenades:

41.38993
1.93779
411194
4582589
08295-621
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Conjunt arquitectònic format per dos edificis entremitgeres i un de cantoner, de planta rectangular i amb pati. Presenten cobertes de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, i estan distribuïts en semisoterrani i planta baixa (tenen accés posterior també). Compten amb obertures rectangulars, amb els emmarcaments arrebossats i emblanquinats (exceptuant les del número 147). Les façanes estan rematades amb cornises motllurades i plafons rectangulars que amaguen les cobertes. En el número 151 no hi ha plafó sinó una barana de maó amb gelosia i un petit voladís de teula àrab. Els números 149 i 151 han estat reformats i conserven els forats de ventilació de la coberta. El conjunt presenta els paraments arrebossats i pintats, amb sòcols.

Dos dels habitatges estan destinats a residència mentre que en el darrer hi ha establert un negoci.

És probable que les construccions fossin bastides entre les dècades dels anys 40 i 50 del segle XX. El número 147 es coneix com a cal Tort i el número 149 com a cal Nicolau.