Conjunt de can Beira Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Polígon Industrial Riera de Caldes (C. Mercaders, Basiers, camí Reial i Via Augusta).
08156-104
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XVIII
Dolent
En estat d'abandó.
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 6.03.EAD.
Fàcil
Sense ús
Pública
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Virgínia Cepero González

Conjunt arquitectònic format per tres masies: can Gera, can Marió i can Beira. Té un gran valor històric i arquitectònic. És important com a testimoni de l'evolució de l'arquitectura popular. Destaca per la definició del conjunt, els volums, la imatge global i com a testimoni dels sistemes constructius i d'ús d'elements arquitectònics tradicionals. Tanmateix, l'articulació en l'ordenació del conjunt: l'interès es troba en la disposició i la relació que s'estableix entre els diferents volums.
L'element arquitectònic més valuós és la casa principal que es disposa entorn a un pati amb una porxada en planta primera, a la que s'accedeix a través d'un portal d'arc rebaixat des del camí.

Consta al Catàleg de béns a protegir, POUM (2015), com a EAD (Element Arquitectònic a Documentar): no subjecte a la seva protecció i conservació, però si fós objecte d'algún tipus d'intervenció urbanística s'hauria de realitzar una documentació completa.
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.