Can Marxant Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
C. Reial, 316, 08184, Palau-solità i Plegamans.
08156-105
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
1920
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2015, nº 6.06.EAD.
Fàcil
Sense ús
Privada
1654401DG3015S0001WE
Virgínia Cepero González

Edifici de planta rectangular, que consta de planta baixa i una planta pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener perpendicular a la façana principal.
L'estructura és de murs portant de maçoneria de pedra i maó, i forjats d'entrebigat de fusta.
L'edifici te un valor històric en quant és una representació clara de l'arquitectura popular de principis del segle XX.
Cal destacar, de forma general, el treball de maçoneria de pedra de riu de les façanes, amb obertures amb llindes o arcs de maó pla i un gran porticó doble amb porta de fusta. Tanmateix, l'escala exterior, feta amb volta catalana.

Consta al Catàleg de béns a protegir, POUM (2015), com a EAD (Element Arquitectònic a Documentar): no subjecte a la seva protecció i conservació, però si fós objecte d'algún tipus d'intervenció urbanística s'hauria de realitzar una documentació completa.
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.