Can Retxe Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
C. d'Abaix, 31, 08184, Palau-solità i Plegamans.
08156-106
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
1776
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2015, nº 6.07.EAD.
Fàcil
Residencial
Privada
1534301DG3013S0001TG
Virgínia Cepero González

Edifici de planta rectangular, que consta de planta baixa i una planta pis. La coberta és a dues vessants, de teula ceràmica aràbiga, i el carener paral·lel a la façana principal.
En destaca la composició de la façana principal i, en especial, la porta d'accés amb un arc rebaixat i les dues finestres rectangulars del primer pis, amb carreus de pedra plana i polida.
És un testimoni tipològic de casa rural i de l'evolució de l'arquitectura del segle XVIII, i dels sistemes constructius i l'austeritat dels materials emprats en l'època de construcció.

Consta al Catàleg de béns a protegir, POUM (2015), com a EAD (Element Arquitectònic a Documentar): no subjecte a la seva protecció i conservació, però si fós objecte d'algún tipus d'intervenció urbanística s'hauria de realitzar una documentació completa.
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.