Nau Martí Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Av. Catalunya, 24, 08184, Palau-solità i Plegamans.
08156-107
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
1931
Pujol Brull, arquitecte.
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 6.11.EAD.
Fàcil
Estructural
Privada
1744301DG3014S0001QO
Virgínia Cepero González

Nau de planta rectangular, realitzada per l'arquitecte Pujol Brull. En destaca la composició de la façana principal i la seva austeritat, que presenta una porta d'accés i tres finestres de ventilació regulars a la sotacoberta.
L'edificació de la nau amb ús de magatzem i garatge forma part de la memòria i de la cultura del municipi. És un testimoni representatiu de l'arquitectura d'una època determinada, i una mostra dels sistemes constructius i dels materials que s'utilitzaven.

Consta al Catàleg de béns a protegir, POUM (2015), com a EAD (Element Arquitectònic a Documentar): no subjecte a la seva protecció i conservació, però si fós objecte d'algún tipus d'intervenció urbanística s'hauria de realitzar una documentació completa.
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.