Casa Navarro Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
C. del Sol, 5, 08184, Palau-solità i Plegamans.
08156-103
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1920
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 4.09. BPIM.
Fàcil
Residencial
Privada
1452502DG3015S0001ZE
Virgínia Cepero González

Edifici de planta rectangular, que consta de planta baixa i golfes. La coberta és inclinada a dues vessants de teula àrab, amb el carener paral·lel a la façana principal.
És una petita casa d'estil modernista tardà, possiblement destinada com a casa de vacances.
Es troba alineada al carrer pel qual s'hi accedeix. Té un jardí al darrera i al seu costat dret, presidit per una porxada-corredor, situada en planta pis en la part del darrera de la casa.
L'estructura és de murs portants de maó i forjats d'entrebigat de fusta.
La façana principal destaca per tenir un eix de simetria molt marcat. Al centre es situa la porta d'accés a la casa, a sobre de la qual hi ha a la coberta una llucana, amb dues finestres d'arc de mig punt centrades a l'eix de simetria, que emfatitzen molt més aquesta composició. A cada banda de la porta d'accés, hi ha dues finestres d'arc rebaixat protegides per unes baranes, de característiques similars a les situades en les finestres de la llucana. La façana té un acabat d'arrebossat pintat de blanc. Aquest arrebossat és més bast a la part inferior de la façana, marcant unes formes orgàniques, així com al voltant de la porta i finestres laterals. Aquest arrebossat bast està pintat de blau i és l'únic element decoratiu de la façana.

Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.