Casa Roig Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
C. Montjuïc, 44, 08184, Palau-solità i Plegamans.

Coordenades:

41.58811
2.16917
430750
4604379
08156-102
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 4.08. BPIM.
Fàcil
Residencial
Privada
0845203DG3004N0001XB
Virgínia Cepero González

Edifici d'estil noucentista que presenta ampliacions i reformes posteriors que desvirtuen el seu caràcter original.
La casa originàriament era de planta quadrada, composta de planta baixa, planta primera, i una segona planta o sota coberta, amb una petita torre central que sobresurt de la coberta.
Amb el pas del temps s'ha anat reformant i ampliant, afegint cossos sense gaire criteri compositiu ni normalista. Actualment, és un restaurant i la façana principal ha quedat malmesa a causa d'una darrera ampliació, d'estil precari, que tapa tota la planta baixa, desvalorant la imatge de conjunt.
L'estructura és de murs portants amb forjat unidireccional.
De la coberta inclinada a quatre vessants, destaca la teula ceràmica vidriada de dos colors (ceràmica i verd), i una petita torre central de planta quadrada coronant el volum amb coberta a quatre aigües.
La façana principal original ha quedat tapada a causa de la darrera ampliació.
Les façanes originals destaquen pel seu gust compositiu i formalista i per la idea global de conjunt de l'edifici. A la planta primera les finestres són rectangulars i allargades, emmarcades per unes peces ceràmiques ornamentals.
En una de les façanes laterals, aquestes finestres esdevenen finestrals que s'obren a un gran balcó amb balustrada d'obra.
En el segon pis, les obertures són més petites i estan centrades respecte a les obertures de la planta inferior. Aquestes també es troben emmarcades amb les mateixes peces ceràmiques ornamentals. La torre té una obertura rectangular, en sentit vertical, a cada una de les seves quatre façanes.

Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.