Casa Casanovas Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
C. de Sant Lluís, 11, 08184, Palau-solità i Plegamans.
08156-101
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1910
Josep Renom i Costa, arquitecte.
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 4.07. BPIM.
Fàcil
Residencial
Privada
1843311DG3014S0001TO
Virgínia Cepero González

Edifici d'estil noucentista, de planta rectangular,que consta de planta baixa, planta pis i golfes. La casa es troba en el punt de més alçada topogràfica de la parcel·la on s'ubica. A causa del desnivell del terreny, s'accedeix a l'habitatge a través d'unes escales.
L'estructura és de murs portants de maó, amb entrebigat unidireccional de fusta i voltes a la catalana ceràmiques.
La coberta és inclinada, de teula àrab a dues vessants, amb carener perpendicular a la façana principal.
La façana destaca per la seva composició i austeritat. Té un acabat arrebossat i pintat de color clar. Cal remarcar la presència d'un clar eix de simetria. En planta baixa destaca la presència d'una porxada composta per set arcades d'arc rodó. A l'arcada central, coincidint amb l'eix de simetria, hi ha les escales d'accés a l'habitatge. En planta primera hi ha tres finestres. Al centre i remarcant l'eix de simetria, s'hi ubica un finestral amb balcó de ferro treballat. Les altres dues finestres rectangulars tenen un ampit decorat amb peces ceràmiques blaves, que fan de jardineres. La planta de les golfes queda endarrerida respecte la línia de façana, creant en coberta una terrassa solàrium que té un element de protecció i a l'hora ornamental, que potencia i evidencia l'eix de simetria de la façana.

Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

Aquesta casa d'estil noucentista va ser dissenyada per l'arquitecte Josep Renom i Costa.

ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.