Casa Agell Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Ptge. Oliana, 2, 08184, Palau-solità i Plegamans (accés pel c. Sant Oleguer).
08156-100
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1920
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 4.06. BPIM.
Fàcil
Residencial
Privada
0942203DG3004S0001XT
Virgínia Cepero González

Edifici d'estil noucentista, de planta rectangular, que consta de planta baixa i dues plantes pis. La planta baixa es distribueix en una planta rectangular amb una petita porxada a la part dreta. La part superior destaca per un cos principal de dues plantes d'alçada (planta primera i planta segona) amb una porxada d'arc de mig punt a la dreta, coincidint amb la porxada de la planta baixa, i amb una porxada de dos arcs d'amplada a l'esquerra, rematada per una terrassa.
L'estructura és de murs portants de maó i forjats d'entrebigat de fusta.
La coberta és inclinada de teula àrab, a dues vessants i carener paral·lel a la façana principal.
La façana destaca pel seu gust compositiu i endreçat, i pel treball dels esgrafiats. Es pot dividir en tres parts: una part central que correspon al cos de planta baixa i dos pisos i dos cossos laterals.
El cos central destaca per la seva simetria. Hi ha dues obertures a cada planta situades exactament una a sobre de l'altre. En planta primera, els finestrals tenen un balcó de ferro treballat, mentre que les obertures de la planta segona són finestres rectangulars. Aquest cos central està presidit en el seu eix de simetria per uns esgrafiats i un rellotge de sol.
El cos de la dreta està format per dues porxades, tant en planta baixa com en planta primera; i el de l'esquerra, composat per l'edificació tancada en planta baixa i porxada i terrassa en planta primera.
Els esgrafiats de la façana es divideixen en varies parts. La planta baixa està decorada amb motius romboïdals, mentre que l'esgrafiat de les plantes superiors està més treballat, emmarcant les obertures i les arcades. El rellotge de sol que presideix el centre simètric de la façana es situa a sobre d'una representació de l'arcàngel Miquel, amb una inscripció en llatí explicativa de l'escena.
La casa es troba a un extrem de la parcel·la presidint el jardí, on hi ha una bassa, piscina i terres de cultiu.

Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.