Ca n'Estudis Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Av. Catalunya, 203, 08184, Palau-solità i Plegamans (cantonada c. Riereta).
08156-99
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1906
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 4.02. BCIL.
Sí, IPA: 32786.
Fàcil
Residencial
Privada
1743218DG3014S0001E0
Virgínia Cepero González

Casa d'estil modernista, que presenta modificacions estructurals realitzades en les darreres dècades. És de planta rectangular. Consta de planta baixa, pis superior i terra,t a l'avinguda de Catalunya; i planta baixa i dos pisos al carrer de la Riereta, degut a la diferencia de desnivell entre aquests dos carrers.
L'estructura és de murs portants ceràmics (maó) i forjats unidireccionals.
La coberta original era inclinada a dues vessants, amb teula àrab, i carener perpendicular a la façana principal. Actualment és un terrat de coberta plana.
La façana destacava originàriament per la seva simetria, però actualment una de les obertures de la planta baixa presenta una ampliació. En planta baixa hi han dues obertures, la del local comercial i la porta d'accés a la casa. En planta primera, es situen ordenadament segons els dos eixos de composició de la façana, dos balcons amb barana de ferro forjat. Les tres obertures originals presenten la mateixa forma de llinda (orgànica lobulada) i el mateix element ceràmic decoratiu a mode de mosaic. Destaca el remat de la façana, amb formes orgàniques que servien per ocultar la coberta original.
A la façana lateral, en planta baixa, hi ha diverses obertures quadrades i rectangulars de diferents mides, resultat deles diferents intervencions que s'han anal realitzant. A la planta primera es repeteixen les obertures de la façana principal, en forma i mida, però sense balcó; dues tapaiades posteriorment.
En el cos que correspon a la caixa d'escala, hi han quatre obertures més estretes en forma d'arc rampant. A sobre d'aquestes, s'observa una inscripció amb la data 1906.
En destaca el coronament de la façana que fa d'ampit de la coberta plana transitable, amb formes orgàniques.
Actualment les façanes estan arrebossades i pintades de dos colors.

Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

A finals del segle XIX, l'afluència de barcelonins als balnearis de Caldes va fer millorar els transports. Entre els anys 1849 i el 1851, es va construir la carretera nova (actual Av. Catalunya), i més tard, el tren de Caldes travessava el municipi.
La carretera i el tren van crear un nou nucli de població, les Cases Noves, on es troba actualment ca n'Estudis.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2009) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Palau-solità i Plegamans).
ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.