Ca l'Esquilet Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
C. de Sant Oleguer, s/n (cantonada c. de Montjuic), 08184, Palau-solità i Plegamans.
08156-98
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2015, nº 3.26. BPIM.
Fàcil
Residencial
Privada
0942203DG3004S0001XT
Virgínia Cepero González

Es tracta d'una petita casa rural de planta rectangular, que consta de planta baixa i planta pis.
Es conserva l'estructura original de murs portants de maçoneria de pedra i forjats d'entrebigat de fusta.
La teulada és a una vessant, realitzada amb teules àrabs fent pendent cap a la façana principal.
La façana conserva l'acabat de maçoneria de pedra de riu; sembla que s'hagi arrebossat posteriorment, però que a causa del mal estat de conservació hagi anat caient.
La façana principal presenta dos eixos de composició a partir dels quals s'ordena la façana i es distribueixen les obertures. A l'esquerra, en planta baixa, es situa la porta d'accés rectangular i a la dreta, una petita finestra també rectangular amb reixa. A la planta primera s'ubiquen dues finestres amb arc de maó pla, que es reprodueix simètricament a dreta i esquerra.

Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.