Col·lecció de materials arqueològics de la Cova Bonica al Museu de Gavà Vallirana

Baix Llobregat
Plaça Dolors Clua, 13-14, 08850 Gavà
Al bell mig del nucli urbà, prop dels Jutjat de Pau
174m

Coordenades:

41.38792
1.93197
410705
4582372
08295-772
Patrimoni moble
Col·lecció
Neolític
Edats dels Metalls
Popular
Bo
Legal
Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus (DOGC 1367, 14-11-1990)
Fàcil
Científic
Pública
Museu de Gavà (Ajuntament de Gavà)
Adriana Geladó Prat

Col·lecció de materials arqueològics procedents del jaciment de la Cova Bonica, que estan custodiats al fons del Museu de Gavà. Tot i que estan pendents de catalogació i inventari, és probable que aquests materials abarquin una cronologia establerta entre el Neolític Antic Cardial i fins a l'Edat del Bronze (5500-650 a.C.) aproximadament. Els materials procedeixen de les excavacions realitzades entre els anys 1978 i 1984 pel sr. Aznar, el qual portava a terme intervencions clandestines.

Aquests materials foren ingressats al Museu de Gavà l'any 1987 mitjançant una donació.

Font: informació del Museu de Gavà. Http://museusenlinia.gencat.cat (Consulta: 01-06-2017). Http://invarque.cultura.gencat.cat (Consulta: 01-06-2017).