Col·lecció de materials arqueològics de la Cova Bonica al Museu de Gavà Vallirana

  Baix Llobregat
  Plaça Dolors Clua, 13-14, 08850 Gavà
  Al bell mig del nucli urbà, prop dels Jutjat de Pau
  174m

  Coordenades:

  41.38792
  1.93197
  410705
  4582372
  08295-772
  Patrimoni moble
  Col·lecció
  Neolític
  Edats dels Metalls
  Popular
  Bo
  Legal
  Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus (DOGC 1367, 14-11-1990)
  Fàcil
  Científic
  Pública
  Museu de Gavà (Ajuntament de Gavà)
  Adriana Geladó Prat

  Col·lecció de materials arqueològics procedents del jaciment de la Cova Bonica, que estan custodiats al fons del Museu de Gavà. Tot i que estan pendents de catalogació i inventari, és probable que aquests materials abarquin una cronologia establerta entre el Neolític Antic Cardial i fins a l'Edat del Bronze (5500-650 a.C.) aproximadament. Els materials procedeixen de les excavacions realitzades entre els anys 1978 i 1984 pel sr. Aznar, el qual portava a terme intervencions clandestines.

  Aquests materials foren ingressats al Museu de Gavà l'any 1987 mitjançant una donació.

  Font: informació del Museu de Gavà. Http://museusenlinia.gencat.cat (Consulta: 01-06-2017). Http://invarque.cultura.gencat.cat (Consulta: 01-06-2017).