Col·lecció de materials arqueològics al MAC Vallirana

  Baix Llobregat
  Passeig de Santa Madrona, 39-41, 08038 Barcelona
  Seu de Barcelona del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC), a Montjuïc
  174m

  Coordenades:

  41.38792
  1.93197
  410705
  4582372
  08295-741
  Patrimoni moble
  Col·lecció
  Neolític
  Edats dels Metalls
  Bo
  Legal i física
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Educació
  BCIN pel Decret 474/1962 de museus
  Fàcil
  Científic
  Pública
  Generalitat de Catalunya
  Adriana Geladó Prat

  Fons diversos de materials arqueològics procedents d'alguns dels jaciments del terme municipal de Vallirana, que es conserven a la seu de Barcelona del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC). Els jaciments en qüestió són tres: la cova Bonica, la cova de la Fou d'en Montané i les coves de Sota Penya II i III. Els materials de la cova Bonica es corresponen amb atuells, punxons, punyals i destrals, així com restes òssies, fusaioles i fragments de ceràmica (també bols i vasos). La seva cronologia abarca des del Neolític Antic Cardial fins a l'Edat del Bronze (5500-650 a.C.). De la cova de la Fou d'en Montané hi ha diversos fragments de ceràmica que abarquen la mateixa cronologia que en el cas de la cova Bonica. Pel que fa a les coves de Sota Penya, s'han documentat diversos atuells datats entre el Neolític Antic Cardial i el Bronze Antic-Mig (5500-1200 a.C.).

  Aquesta col·lecció és considerada BCIN pel Decret 474/1962, de l'1 de març, per el que determinats museus (i els seus fons) són declarats monuments historico-artístics.

  La procedència d'aquests materials correspon a diverses intervencions arqueològiques en el cas de la cova Bonica, així com a prospeccions efectuades durant els anys 30 per Serra Ràfols (coves de Sota Penya). La cova de la Fou d'en Montané fou prospeccionada amb intenció arqueològica l'any 1936.

  BALDELLOU, Vicente (1974). "Los materiales arqueológicos de la Cova Bonica de Vallirana (Barcelona)". Revista Ampurias (Barcelona), 36, p. 1-19. CCAA. Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, Vallirana. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya [inèdit]. Font: fons documental del Museu d'Arqueologia de Catalunya.