Colldeplana Lluçà

Osona
Sector oest del terme municipal
A 3400 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 8'200

Coordenades:

42.05278
2.02165
419042
4656099
08109-36
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad: 08108A013000090000BQ
Jordi Compte i Marta Homs

Coll de Plana està situada en un pla elevat en la carena de Codoleres, a l'oest de Santa Maria de Lluçà i al nord del serrat de Guiau.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per diversos volums adossats de planta baixa, primer pis i golfes. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades i coronada amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada a l'est, conté a nivell de planta baixa un portal emmarcat amb pedra bisellada i la data de 1637 inscrita a la llinda, i dues finestres emmarcades amb pedra bisellada. Al primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada i a les golfes, dues finestres emmarcades amb pedra bisellada. A l'esquerra hi ha un volum adossat, amb una finestra emmarcada amb maó a la planta baixa, i una obertura d'arc de mig punt emmarcada amb maó tant al nivell de primer pis com al de golfes. Uns metres davant la façana hi ha un pou de planta circular, bastit amb murs de maçoneria de pedra.
La façana nord es troba arrebossada i conté un volum adossat, amb tres espitlleres emmarcades amb monòlits de pedra treballada. Pròpiament a la façana i a nivell de planta baixa hi ha dues finestres emmarcades amb pedra treballada i al primer pis hi ha dues finestres, una de les quals emmarcada amb pedra bisellada. A nivell de golfes hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada.
La façana oest té una estructura adossada a l'esquerra, amb obertures emmarcades amb maó. Aquesta estructura junt amb un mur de maçoneria de pedra delimiten un pati tancat o lliça a l'oest de la masia, quedant oberta al sud. Pròpiament a la façana i a nivell de planta baixa hi ha un porta i una finestra emmarcats amb pedra bisellada. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada i a les golfes, dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra bisellada. A la dreta hi ha el volum adossat al sud, sense obertures en aquesta façana.
La façana sud es troba dominada pel volum adossat en aquesta part, que conté dues finestres emmarcades amb maó i tapiades a la planta baixa, una galeria al primer pis formada per dues obertures d'arc de mig punt emmarcades amb maó i una eixida reformada a les golfes.

Coll de Plana es troba documentada en el cadastre de les cases de Lluçà de l'any 1716. Antigament tenia una masoveria anomenada cal Marxant de la que actualment no en queden vestigis.

Cadastro de las casas de Llussà terme de Llussanès (any 1716). Arxiu de la Corona d'Aragó.
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.