Cal Fuster Lluçà

Osona
Sector central del terme municipal
A 10 metres de la carretera BV-4341, punt quilomètric 14'800

Coordenades:

42.04787
2.03409
420065
4655542
08109-37
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII-XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad: 08108A018000070000BS
Jordi Compte i Marta Homs

Cal Fuster està situada en una carena lleugerament elevada al sud de Santa Maria de Lluçà i pocs metres al sud de la Casanova de Lluçà, als peus de la carretera BV-4341.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra i algunes parts de tàpia, arrebossats en algunes parts, i amb cantonades delimitades amb carreus treballats, algunes de les quals han quedat integrades al mur denotant diverses fases constructives. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa un portal emmarcat amb pedra bisellada, una finestra emmarcada amb pedra bisellada, dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra bisellada i un portal a l'extrem esquerre, emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta, dues finestres emmarcades amb pedra bisellada i ampit motllurat, una de les quals amb la data de 1686 inscrita a la llinda, i una eixida a l'extrem dret emmarcada amb pedra treballada. A nivell de golfes hi ha tres finestres emmarcades amb pedra treballada, llinda de fusta i ampit de pedra.
La façana est conté un volum adossat a la meitat dreta, bastit amb murs de maçoneria de pedra gran i format en el nivell inferior per volta de canó de lloses a plec de llibre, quedant oberta al sud i sustentant l'antic forn de la masia, situat sobre la volta. A la resta de la façana, i a nivell de planta baixa, hi ha una finestra petita i apaïsada emmarcada amb monòlits de pedra bisellada i una porta emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada i amb la data de 1742 inscrita a la llinda, i una espitllera emmarcada amb un únic monòlit de pedra bisellada. A les golfes hi ha únicament una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada.
La façana nord mostra fins a tres cantonades integrades fruit de les successives ampliacions. A nivell de planta baixa hi ha cinc finestres petites, una de les quals és apaïsada i emmarcada amb monòlits de pedra bisellada. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra bisellada i una obertura tipus eixida emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta.
La façana oest conté a nivell de planta baixa una porta emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta i dues finestres, una emmarcada amb fusta i l'altra amb maó i llinda de fusta. Al primer pis sobresurt una estructura d'obra vista, l'antiga comuna, i hi ha tres finestres emmarcades amb llinda de fusta, una de les quals amb brancals de maó i una altra amb brancals de pedra treballada. A les golfes hi ha una finestra emmarcada amb maó i llinda de pedra.
Pocs metres a l'oest de la masia hi ha diverses estructures d'usos agropecuaris bastides amb murs de maçoneria de pedra i parts d'obra vista.

Cal Fuster es troba documentada en el cadastre de les cases de Lluçà de l'any 1716, en el que apareix amb el nom amb el que va ser bastida al segle XVII, Torneula. En el llistat de cases de la parròquia de Lluçà i sufragànies de 1793 ja apareix amb el nom actual de cal Fuster.

BACH, Mn. Àngel (2003). Engrunes de l'arxiu parroquial de Santa Maria de Lluçà. Parròquies del Lluçanès.
Cadastro de las casas de Llussà terme de Llussanès (any 1716). Arxiu de la Corona d'Aragó.
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.