Coll Graell Lluçà

Osona
Sector central del terme municipal
A 50 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 8'750

Coordenades:

42.0712
2.07051
423107
4658099
08109-56
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad: 08108A009000190000BE
Jordi Compte i Marta Homs

Coll Griell està situada uns 200 metres al nord del nucli urbà de Santa Eulàlia de Puig-oriol, entre la carretera BV-4341 i la pista forestal que condueix, entre altres llocs, al pantà de Santa Eulàlia.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis amb un cobert adossat al nord. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades i coronada amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada al sud, mostra una disposició d'obertures simètrica. A nivell de planta baixa hi ha un portal emmarcat amb pedra bisellada i una finestra emmarcada amb pedra bisellada a cada costat. Al primer pis hi ha una finestra balconera central emmarcada amb maó i una finestra emmarcada amb maó a cada costat.
La façana est conté una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada a la planta baixa i dues finestres al primer pis, una emmarcada amb pedra bisellada i actualment tapiada i una emmarcada amb maó. A la dreta de la façana hi ha un cobert adossat bastit amb murs de maçoneria de pedra.
La façana nord es troba dominada en tot el nivell de planta baixa pel cobert adossat. Per sobre, a nivell de primer pis, hi ha dues finestres emmarcades amb maó.
La façana oest conté una finestra petita emmarcada amb maó a nivell de planta baixa i una finestra emmarcada amb maó al primer pis.

Actualment la masia es coneix com a Coll Griell.

Coll Graell es troba documentada en el cadastre de les cases de Lluçà de l'any 1716.

Cadastro de las casas de Llussà terme de Llussanès (any 1716). Arxiu de la Corona d'Aragó.
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.