Cal Coix
Lluçà

  Osona
  Sector central del terme municipal
  Emplaçament
  A 250 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 8'600

  Coordenades:

  42.07281
  2.07387
  423387
  4658275
  Número de fitxa
  08109 - 55
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad: 08108A008000130000BE
  Autor de la fitxa
  Jordi Compte i Marta Homs

  Cal Coix està situada en un punt lleugerament elevat al nord-est del nucli urbà de Santa Eulàlia de Puig-oriol, pocs metres al sud de la carretera BV-4341. Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes amb diversos volums adossats a l'oest i una estructura, l'antic femer, adossada a l'est. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb cantonades delimitades amb carreus treballats i coronada amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals. La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa un portal emmarcat amb pedra bisellada amb decoració d'arc conopial a la llinda sobre la qual hi ha una creu en relleu, una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada, una porta emmarcada amb pedra treballada amb una data erosionada junt amb l'anagrama IHS a la llinda i dues finestres emmarcades amb pedra treballada, una de les quals amb brancals de maó. Al primer pis hi ha quatre finestres emmarcades amb pedra bisellada, dues de les quals reformades, i una finestra emmarcada amb brancals de maó, i llinda i ampit de pedra. A nivell de golfes hi ha una finestra emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta. La façana est es troba dominada per una estructura adossada, l'antic femer. Està bastit amb murs de maçoneria de pedra i conté a la façana sud una porta emmarcada amb maó i llinda de fusta al nivell superior i un portal d'arc rebaixat emmarcat amb maó i brancals de pedra treballada, sobre el qual hi ha un carreu integrat al mur amb la inscripció "JHS Carles Coma Any 1929". La façana est del femer conté una finestra i dues espitlleres emmarcades amb maó i la nord, una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta. Pròpiament a la façana del volum principal de la masia i a nivell de primer pis hi ha una finestra emmarcada amb maó i dues finestres emmarcades amb pedra bisellada ubicades sobre el femer. La façana nord conté una porta emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta a la planta baixa i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada al primer pis. A la dreta, la façana forma diversos queixals a causa dels diferents volums adossats. Aquesta part es troba completament arrebossada i la majoria d'obertures es troben reformades. La façana oest es troba dominada pel volum ampliat a l'oest, que en aquesta façana no conté obertures. A l'esquerra la façana forma diversos queixals on s'observa una finestra emmarcada amb pedra bisellada. Uns metres al sud-oest de la masia hi ha un habitatge construït als voltants de l'any 1975 i anomenat cal Manso.

  Edifici inclòs al Catàleg de masies i cases rurals (Pla Especial Urbanístic 2014).

  Cal Coix es troba documentada en el llistat de cases de la parròquia de Lluçà i sufragànies de l'any 1866 i en canvi no apareix en el llistat de 1793, pel que s'ha de suposar que va ser bastida als voltants de la primera meitat del segle XIX. Originalment era una masoveria de la Coma de Borrassers.