Cogullers Perafita

Osona
Sector nord-oest del terme municipal
A 1100 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 2'350.

Coordenades:

42.06742
2.09923
425479
4657654
08160-23
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Regular
Una part de la teulada amenaça ruïna.
Legal
Normes Subsidiàries de Perafita. 1991.
Sí, IPA. 23.303
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 003A00006
Jordi Compte i Marta Homs

Cogullers està situada en un punt elevat dins la vall per on transcorre el rec de Cogullers, a l'est de l'anomenat pla de la Senyora.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes amb diverses estructures ubicades al voltant. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada a l'est, conté a nivell de planta baixa un portal d'arc rebaixat emmarcat amb pedra treballada, dues espitlleres emmarcades amb monòlits de pedra treballada i una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta. Al primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada i a les golfes dues finestres emmarcades amb pedra bisellada. A l'esquerra de la façana hi ha un cos adossat bastit parcialment amb obra vista i uns metres al davant hi ha un mur de pedra que delimita una lliça que s'estén al davant de la façana est i sud de l'edifici, amb l'accés principal orientat al nord del que només es conserva un brancal.
La façana sud es troba dominada per un cos adossat que conté dos portals emmarcats amb pedra treballada i dues finestres emmarcades amb maó, totes quatre obertures amb llinda de fusta i forma una eixida a nivell de primer pis. Sobre aquest cos, a nivell de golfes, s'observen tres finestres emmarcades amb maó i llinda de fusta.
La façana oest no conté cap obertura a nivell de planta baixa; al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada i diverses obertures tapiades i a les golfes s'observen tres finestres emmarcades amb pedra bisellada, una de les quals tapiada.
La façana nord conté a nivell de planta baixa una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta, al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, una de les quals amb ampit motllurat, i a les golfes una finestra emmarcada amb pedra bisellada actualment tapiada.
Completen el conjunt la pallissa, ubicada uns metres al nord de l'edifici, bastida amb murs de maçoneria de pedra i sustentada amb tres pilars de pedra treballada, reformats amb obra vista en la part superior, a més de diverses estructures d'usos agropecuaris que, junt amb un mur de maçoneria de pedra, delimiten una àmplia lliça al sud del conjunt.

Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Perafita. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. 1990.