Novelliques Perafita

Osona
Sector nord-oest del terme municipal
A 850 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 2'350.

Coordenades:

42.07269
2.09471
425111
4658243
08160-22
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Perafita. 1991.
Sí, IPA. 23.311
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 001600DG25H002
Jordi Compte i Marta Homs

Novelliques està situada en un coll entre els serrats de Novelliques i de la Rovireta, a l'est de Terradelles i al nord-oest de Cogullers.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes bastit amb murs de maçoneria de pedra, arrebossats en algunes parts. Les cantonades estan delimitades amb carreus treballats i la teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud, conté una cantonada integrada que delimita dues parts. En la part de l'esquerra, la més antiga, hi ha un portal emmarcat amb pedra bisellada i amb la data de 1793 junt amb una creu intercalada a la llinda. També a la planta baixa hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra treballada i a les golfes, dues finestres emmarcades amb maó i llinda de fusta. En la meitat dreta de la façana hi ha una porta emmarcada amb maó a la planta baixa, una finestra emmarcada amb pedra treballada i ampit motllurat al primer pis i una finestra emmarcada amb maó a les golfes. A banda i banda de la façana hi ha petites estructures adossades.
La façana oest conté a nivell de planta baixa una finestra reformada i un cobert adossat. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra treballada i a les golfes, una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta. A l'esquerra de la façana hi ha una estructura adossada.
La façana nord conté dues estructures adossades bastides amb murs de maçoneria de pedra i reformades amb obra vista. Pròpiament a la façana s'observa una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta al primer pis i dues finestres emmarcades amb maó a les golfes, una de les quals amb llinda de fusta.
La façana est conté un cobert adossat a nivell de planta baixa. Tant al primer pis com a les golfes hi ha dues finestres emmarcades amb maó.
Davant la façana principal de la masia s'estén un pla delimitat en part per murs de maçoneria de pedra al final del qual hi ha la pallissa, descrita en una fitxa individual. A banda i banda de l'esplanada, a est i oest de la masia hi ha diversos roures de grans dimensions.

Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Perafita. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. 1990.