La Bauma Perafita

Osona
Sector nord-est del terme municipal
A 1100 metres per pista forestal de la carretera BP-4653, punt quilomètric 14'250.

Coordenades:

42.06877
2.1171
426959
4657789
08160-24
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Regular
Les estructures adossades estan enrunades.
Legal
Normes Subsidiàries de Perafita. 1991.
Sí, IPA. 23.298
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 001A00005
Jordi Compte i Marta Homs

La Bauma està situada en un punt elevat a l'extrem nord-est del terme municipal, sobre una plataforma rocosa orientada al sud-oest que acaba formant la balma de les Heures, a un centenar de metres de la masia.
Es tracta d'una masia de dimensions reduïdes, formada per un únic volum de planta pràcticament quadrada i de planta baixa i primer pis, bastit amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa un portal emmarcat amb brancals de pedra bisellada i llinda de fusta també bisellada i una finestra emmarcada amb brancals de maó i llinda de pedra. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada, una de les quals reformada amb maó. Davant la façana hi ha restes dels murs que delimitaven diverses estructures d'usos agropecuaris, actualment enrunades.
La façana est conté una porta emmarcada amb pedra treballada i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada a la planta baixa; i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada al primer pis.
La façana nord conté únicament dues obertures, una finestra petita emmarcada amb maó a la planta baixa i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada al primer pis.
La façana oest conté dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada tant a la planta baixa com al primer pis, on també hi ha una accés reformat.

La Bauma es troba prop del camí ramader. Els habitants de les masies de de la Bauma, Rocatova de Baix i Rocatova de Dalt es dedicaven temporalment a esquilar el bestiar, acordant-ho amb els portadors dels ramats.

Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Perafita. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. 1990.