Rocatova de Dalt Perafita

Osona
Sector nord-est del terme municipal
A 800 metres per pista forestal de la carretera BP-4653, punt quilomètric 14'250.

Coordenades:

42.0679
2.12069
427255
4657689
08160-25
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Perafita. 1991.
Sí, IPA. 23.320
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 002A00002
Jordi Compte i Marta Homs

Rocatova de dalt és una masia situada en un punt elevat en l'anomenat pla de Rocatova, una esplanada delimitada per curioses formacions de roca des d'on es domina bona part del Lluçanès central i nord.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions, formada per un volum principal de planta baixa i primer pis amb cossos o estructures de menor alçada adossats a banda i banda donant un aspecte de planta basilical. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb molt morter i amb les cantonades delimitades amb carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa un portal emmarcat amb pedra treballada, amb una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada a cada costat. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, una de les quals amb la data de 1872 inscrita a la llinda, i una finestra emmarcada amb pedra treballada.
La façana est conté una cantonada integrada que denota una ampliació i es troba dominada pel cobert adossat. A nivell de planta baixa, a l'interior del cobert, s'observa una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i una porta emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta. Al primer pis, per sobre del nivell del cobert, hi ha una finestra emmarcada amb pedra treballada.
La façana nord es troba protegida per una elevació del terreny i no conté cap obertura.
La façana oest conté un cos adossat ala meitat dreta bastit amb murs de maçoneria de pedra. Pròpiament a la façana hi ha una finestra reformada a la planta baixa i dues finestres al primer pis, una emmarcada amb pedra treballada i l'altra amb pedra bisellada, tot i li manca una part dels brancals.

La masia també és coneguda com a cal Pastor.

Rocatova de Dalt es troba prop del camí ramader. Els habitants de les masies de de la Bauma, Rocatova de Baix i Rocatova de Dalt es dedicaven temporalment a esquilar el bestiar, acordant-ho amb els portadors dels ramats.

Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Perafita. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. 1990.