Cocó de marge de cal Capellades Vallirana

Baix Llobregat
Turó de cal Beco - Can Rovira
Al costat de la barraca de cal Capellades, d'on obté el nom
300m

Coordenades:

41.38287
1.91893
409608
4581824
08295-291
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08296A00800007
Adriana Geladó Prat

Cocó integrat dins de l'estructura d'un dels marges de pedra seca de la zona. Presenta una obertura irregular (lleugerament troncocònica) bastida amb grans pedres desbastades, i amb una llinda plana desplaçada respecte el centre del cocó. Hi ha petites pedres utilitzades per falcar les juntes.

Les dades han estat cedides pel Centre Excursionista de Vallirana (CM001).

Els cocons o frescals són obertures bastides a ras de terra, que tenen la intenció de mantenir la beguda fresca. Tant es poden trobar al interior de les barraques com en els marges exteriors, d'aquí el nom.

Fons documental del Centre Excursionista de Vallirana (CEV). Http://webfacil.tinet.cat/manelmar/7253 (Consulta: 06-04-2017). Http://www.naturalocal.net/poi/012-barraca-capellades/9904#vallirana (Consulta: 09-09-2016).