Cocó de marge CM007 Vallirana

Baix Llobregat
Fondo de la Guixera - Can Bogunyà
Prop del pont de la Cocona, pel camí que puja cap al Serrat de can Güell
227m

Coordenades:

41.36563
1.938
411179
4579891
08295-292
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08296A00400007
Adriana Geladó Prat

Cocó integrat dins de l'estructura d'un dels marges de pedra seca de la zona. En aquest cas, el cocó no toca a terra si no que se situa al bell mig de l'estructura. Presenta una obertura rectangular amb la llinda plana de llosa. Els brancals i la part inferior estan bastits amb tres grans pedres desbastades.

Les dades han estat cedides pel Centre Excursionista de Vallirana.

Els cocons o frescals són obertures bastides a ras de terra, que tenen la intenció de mantenir la beguda fresca. Tant es poden trobar al interior de les barraques com en els marges exteriors, d'aquí el nom.

Fons documental del Centre Excursionista de Vallirana (CEV). Http://webfacil.tinet.cat/manelmar/7253 (Consulta: 06-04-2017).