Cocó de marge CM007 Vallirana

  Baix Llobregat
  Fondo de la Guixera - Can Bogunyà
  Prop del pont de la Cocona, pel camí que puja cap al Serrat de can Güell
  227m

  Coordenades:

  41.36563
  1.938
  411179
  4579891
  08295-292
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Contemporani
  Popular
  XIX-XX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref. Cad.: 08296A00400007
  Adriana Geladó Prat

  Cocó integrat dins de l'estructura d'un dels marges de pedra seca de la zona. En aquest cas, el cocó no toca a terra si no que se situa al bell mig de l'estructura. Presenta una obertura rectangular amb la llinda plana de llosa. Els brancals i la part inferior estan bastits amb tres grans pedres desbastades.

  Les dades han estat cedides pel Centre Excursionista de Vallirana.

  Els cocons o frescals són obertures bastides a ras de terra, que tenen la intenció de mantenir la beguda fresca. Tant es poden trobar al interior de les barraques com en els marges exteriors, d'aquí el nom.

  Fons documental del Centre Excursionista de Vallirana (CEV). Http://webfacil.tinet.cat/manelmar/7253 (Consulta: 06-04-2017).