Cocó de marge CM008 Vallirana

Baix Llobregat
Serrat de can Güell - Can Bogunyà
Sota del serrat, per un corriol que porta a una zona de feixes, sota del Puig Vicenç
393m

Coordenades:

41.36667
1.94976
412164
4579994
08295-293
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08296A00400006
Adriana Geladó Prat

Cocó integrat dins de l'estructura d'un dels marges de pedra seca de la zona. Presenta una obertura rectangular (lleugerament troncocònica) amb la llinda gran i plana. El brancal dret està bastit amb lloses primes de mida mitjana, mentre que a l'esquerre hi ha pedres desbastades de mida més gran. El marge on s'ubica l'estructura pateix un petit enderroc al voltant d'aquesta.

Les dades han estat cedides pel Centre Excursionista de Vallirana.

Els cocons o frescals són obertures bastides a ras de terra, que tenen la intenció de mantenir la beguda fresca. Tant es poden trobar al interior de les barraques com en els marges exteriors, d'aquí el nom.

Fons documental del Centre Excursionista de Vallirana (CEV). Http://webfacil.tinet.cat/manelmar/7253 (Consulta: 06-04-2017).