Cocó de marge CM015 Vallirana

Baix Llobregat
Torrent de can Julià - Can Julià
Al nord de la urbanització de can Julià, prop d'una gran línia elèctrica i del torrent
312m

Coordenades:

41.38667
1.9141
409209
4582251
08295-300
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08296A00800030
Adriana Geladó Prat

Cocó integrat dins de l'estructura d'un dels marges de pedra seca de la zona i orientat al nord-oest. Presenta una obertura rectangular amb una gran llinda plana i els brancals bastits amb lloses més primes desbastades. A l'interior, la planta és rectangular.

Les dades han estat cedides pel Centre Excursionista de Vallirana.

Els cocons o frescals són obertures bastides a ras de terra, que tenen la intenció de mantenir la beguda fresca. Tant es poden trobar al interior de les barraques com en els marges exteriors, d'aquí el nom.

Fons documental del Centre Excursionista de Vallirana (CEV). Http://webfacil.tinet.cat/manelmar/7253 (Consulta: 06-04-2017).