Cocó de marge CM016 Vallirana

  Baix Llobregat
  Torrent de cal Beco a can Rovira - Can Rovira
  A la banda de llevant del turó de cal Beco, prop del camí de cal Jep a can Rovira
  269m

  Coordenades:

  41.3826
  1.91987
  409686
  4581794
  08295-301
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Contemporani
  Popular
  XIX-XX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref. Cad.: 08296A00800007
  Adriana Geladó Prat

  Cocó integrat dins de l'estructura d'un dels marges de pedra seca de la zona i orientat al sud. Presenta una obertura rectangular amb una gran llinda plana i els brancals bastits amb pedres de mida mitjana desbastades. A l'interior, la planta és rectangular.

  Les dades han estat cedides pel Centre Excursionista de Vallirana.

  Els cocons o frescals són obertures bastides a ras de terra, que tenen la intenció de mantenir la beguda fresca. Tant es poden trobar al interior de les barraques com en els marges exteriors, d'aquí el nom.

  Fons documental del Centre Excursionista de Vallirana (CEV). Http://webfacil.tinet.cat/manelmar/7253 (Consulta: 06-04-2017).