Cocó de marge CM016 Vallirana

Baix Llobregat
Torrent de cal Beco a can Rovira - Can Rovira
A la banda de llevant del turó de cal Beco, prop del camí de cal Jep a can Rovira
269m

Coordenades:

41.3826
1.91987
409686
4581794
08295-301
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08296A00800007
Adriana Geladó Prat

Cocó integrat dins de l'estructura d'un dels marges de pedra seca de la zona i orientat al sud. Presenta una obertura rectangular amb una gran llinda plana i els brancals bastits amb pedres de mida mitjana desbastades. A l'interior, la planta és rectangular.

Les dades han estat cedides pel Centre Excursionista de Vallirana.

Els cocons o frescals són obertures bastides a ras de terra, que tenen la intenció de mantenir la beguda fresca. Tant es poden trobar al interior de les barraques com en els marges exteriors, d'aquí el nom.

Fons documental del Centre Excursionista de Vallirana (CEV). Http://webfacil.tinet.cat/manelmar/7253 (Consulta: 06-04-2017).