Cocó de marge CM018 Vallirana

Baix Llobregat
Carrer del Port de la Bonaigua - Mas Rovira
Al nord del carrer, dins d'una gran línia elèctrica, al costat d'una de les torres
307m

Coordenades:

41.38823
1.92713
410301
4582411
08295-302
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Regular
El marge on s'ubica està enderrocat.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 0326009DF1802N
Adriana Geladó Prat

Cocó integrat dins de l'estructura d'un dels marges de pedra seca de la zona, tot i que està força enderrocat. Presenta una obertura rectangular amb una gran llinda de llosa i els brancals bastits amb la mateixa roca natural de la zona. A l'interior, la planta és rectangular.

Les dades han estat cedides pel Centre Excursionista de Vallirana.

Els cocons o frescals són obertures bastides a ras de terra, que tenen la intenció de mantenir la beguda fresca. Tant es poden trobar al interior de les barraques com en els marges exteriors, d'aquí el nom.

Fons documental del Centre Excursionista de Vallirana (CEV). Http://webfacil.tinet.cat/manelmar/7253 (Consulta: 06-04-2017).