Cocó de marge CM014 Vallirana

Baix Llobregat
Cal Jep - Casetes Montané
Al costat de la pedrera de la fàbrica de can Garcia, pel camí que va a can Rovira
252m

Coordenades:

41.38008
1.91595
409355
4581518
08295-299
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08296A00800008
Adriana Geladó Prat

Cocó integrat dins de l'estructura d'un dels marges de pedra seca de la zona i orientat al sud-oest. Presenta una gran obertura rectangular amb la llinda plana i prima, amb els brancals bastits amb pedres de mida gran ben desbastades. A l'interior, la planta és de ferradura i la paret posterior està formada pel mateix parament que conforma el marge.

Les dades han estat cedides pel Centre Excursionista de Vallirana.

Els cocons o frescals són obertures bastides a ras de terra, que tenen la intenció de mantenir la beguda fresca. Tant es poden trobar al interior de les barraques com en els marges exteriors, d'aquí el nom.

Fons documental del Centre Excursionista de Vallirana (CEV). Http://webfacil.tinet.cat/manelmar/7253 (Consulta: 06-04-2017).