Cocó de marge CM014 Vallirana

  Baix Llobregat
  Cal Jep - Casetes Montané
  Al costat de la pedrera de la fàbrica de can Garcia, pel camí que va a can Rovira
  252m

  Coordenades:

  41.38008
  1.91595
  409355
  4581518
  08295-299
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Contemporani
  Popular
  XIX-XX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref. Cad.: 08296A00800008
  Adriana Geladó Prat

  Cocó integrat dins de l'estructura d'un dels marges de pedra seca de la zona i orientat al sud-oest. Presenta una gran obertura rectangular amb la llinda plana i prima, amb els brancals bastits amb pedres de mida gran ben desbastades. A l'interior, la planta és de ferradura i la paret posterior està formada pel mateix parament que conforma el marge.

  Les dades han estat cedides pel Centre Excursionista de Vallirana.

  Els cocons o frescals són obertures bastides a ras de terra, que tenen la intenció de mantenir la beguda fresca. Tant es poden trobar al interior de les barraques com en els marges exteriors, d'aquí el nom.

  Fons documental del Centre Excursionista de Vallirana (CEV). Http://webfacil.tinet.cat/manelmar/7253 (Consulta: 06-04-2017).