Cista de ca n'Agut II Montmajor

Berguedà
Sorba
Situat en un camp de conreu prop de Can N'Agut

Coordenades:

41.97703
1.65418
388501
4648102
08132-42
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Romà
-II/V
Regular
Inexistent
Carta Arqueològica de Catalunya, nº 6457, any 1991
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 011A00048
Cortés Elía, Mª del Agua

Jaciment a l'aire lliure. El jaciment es situa a llevant de la pagesia de ca N'Agut, en un camp de conreu de cereals localitzat al costat sud del camí que, procedent del mas de l'Hostalet, arriba fins a ca n'Agut. Aquest jaciment està situat sobre un aflorament de roca arenisca on, anys enrera, caigué un bloc amb un retall de forma antropomorfa que, segons el propietari del mas, responia a una sepultura. El mateix pagès informà que sovint s'hi recollien pedres i terrissa prehistòrica (això és el que diu la Carta Arqueològica). La prospecció que es va realitzar va permetre constatar la presència de fragments de tegula romana. Actualment està format pels diferents ortostats situats de forma desigual i amuntegats.

El jaciment va ser documentat a la Carta Arqueològica de Catalunya al ser notificat per propietari de la masia i per referències orals d'aquest. Es va procedir a una prospecció de la zona en fer la Carta, però en aquesta no consta l'any de la prospecció.

CASTANY, J. i altres (1990). El Berguedà, de la prehistòria a la antiguitat. Llibres de l'Àmbit nº 4. Àmbit de Recerques del Berguedà.