Cista de ca n'Agut I Montmajor

Berguedà
Sorba
Es troba a un camp proper a ca N'Agut

Coordenades:

41.96976
1.65318
388406
4647296
08132-41
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Neolític
Dolent
Destruït
Inexistent
Carta Arqueològica de Catalunya, nº 6456, any 1991
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 011A00047
Cortés Elía, Mª del Agua

Lloc d'enterrament d'inhumació col·lectiu tipus cista. Cista megalítica situada en un camp prop de la casa de Ca N'Agut. Tota la informació existent, fins i tot la ubicació, es redueix a la que ofereix Mossèn Serra Vilaró (SERRA, 1927). Va ser excavada per ell pels volts de l'any 1915. Tan sols proporcionà els ortostats que delimitaven la cista, dos dels quals sortien a flor de terra enmig del camp. La coberta no es conservava. La profunditat del vas funerari era de 0,60 m respecte al sòl. No va aparèixer cap os i l'aixovar trobat es reduïa a alguns fragments de ceràmica, alguns d'ells força gruixuts (podrien pertànyer a un vas gran).

Tot i que el jaciment està destruït, es fa la fitxa perquè està documentat a la Carta Arqueològica. El dibuix de la planta i la reconstrucció proposada va ser feta per Serra Vilaró.

Actualment ja no existeix. Els propietaris de la casa creuen que es va desmuntar per facilitar el conreu i que les lloses de la cista, un cop traslladades, es van incorporar a la valla que tanca el petit cementiri annex a l'església. Una de les lloses té una creu gravada, potser feta en època medieval.

SERRA I VILARÓ, J. (1927). Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi. Musaeum Archaeologicum Diocesanum. Solsona. CASTANY, J. i altres (1990). El Berguedà, de la prehistòria a la antiguitat. Llibres de l'Àmbit nº 4. Àmbit de Recerques del Berguedà. CASTANY, J. (1987). "Noves aportacions al megalitisme de l'interior de Catalunya". A Cota Zero: revista d'arqueologia i Ciència, núm. 3, p. 69-75.