Cererols Santa Maria de Merlès

Berguedà
Sector oest del terme municipal
A 800 metres per pista forestal de la carretera BV-4406, punt quilomètric 8'200.

Coordenades:

41.99431
1.93354
411670
4649695
08255-99
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 008A00010
Jordi Compte i Marta Homs

Cererols està situada en una esplanada rocosa protegida del vent del nord a la vall de la riera de Merlès, al sud-oest de la To Nova.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per dos volums adossats de planta baixa i primer pis i diferents amplades, bastits amb murs de càrrega de maçoneria de pedra, amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud, presenta dos parts diferenciades a caus dels dos volums adossats. En el volum est, més ample, hi ha dues portes a la planta baixa, una amb emmarcada amb pedra treballada amb la llinda reformada, i l'altra emmarcada amb brancals de maó i llinda de fusta. Al primer pis hi ha tres finestres, dues emmarcades amb maó i una de reformada. En el volum oest hi ha únicament una finestra emmarcada amb maó a nivell de primer pis.
La façana est té únicament tres petites obertures emmarcades amb pedra treballada a nivell de planta baixa i una finestra emmarcada amb maó al primer pis.
La façana nord té un pis menys a causa del desnivell sobre el que s'assenta la masia. Al primer pis hi ha una porta d'arc rebaixat emmarcada amb maó i una finestra emmarcada amb maó. A les golfes hi ha únicament una finestra emmarcada amb maó.
La façana oest té adossada a nivell de planta baixa dues estructures, una construïda amb obra i l'altra de menors dimensions, la cisterna, amb murs de maçoneria de pedra i cantonades diferenciades amb maó.
Davant la façana principal hi ha una estructura amb murs de maçoneria de pedra i obertures emmarcades amb maó, i al voltant es troben altres estructures, tot i que la majoria són construïdes modernament.