La Tor Nova Santa Maria de Merlès

Berguedà
Sector oest del terme municipal
A 200 metres de la carretera BV-4406, punt quilomètric 9'100.

Coordenades:

42.00046
1.94312
412472
4650368
08255-100
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 008A00013
Jordi Compte i Marta Homs

La Tor Nova està situada en un punt elevat a l'extrem oest del terme municipal, pocs metres al nord-oest de la Tor Vella i l'església de la Trinitat de la Tor.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes, bastit amb murs de càrrega de maçoneria de pedra parcialment arrebossats i amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada al sud-oest, presenta una disposició de les obertures simètrica. A la planta baixa hi ha un portal d'arc rebaixat emmarcat amb maó amb una finestra emmarcada amb maó a cada costat. Al primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb maó i a les golfes una galeria formada per dues obertures d'arc rebaixat emmarcades amb maó.
La façana sud-est presenta una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada a la planta baixa, dues finestres emmarcades amb maó i un accés reformat des del que s'accedeix a l'antiga comuna al primer pis, i una finestra emmarcada amb maó a les golfes.
La façana nord-est té un pis menys a causa del desnivell sobre el que s'assenta la masia. Al primer pis hi ha una porta d'arc rebaixat emmarcada amb maó i una finestra emmarcada amb maó. A les golfes hi ha únicament una finestra emmarcada amb maó.
La façana nord-oest té adossada a nivell de planta baixa dues estructures, una construïda amb obra i l'altra de menors dimensions, la cisterna, amb murs de maçoneria de pedra i cantonades diferenciades amb maó.
Davant la façana principal hi ha una estructura amb murs de maçoneria de pedra i obertures emmarcades amb maó, i al voltant es troben altres estructures, tot i que la majoria són construïdes modernament.