Cementiri d'Òdena
Òdena

  Anoia
  Camí de la Guixera
  Emplaçament
  A la banda de ponent del Camí de la Guixera

  Coordenades:

  41.60867
  1.64075
  386742
  4607221
  Número de fitxa
  08143 - 6
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  Segle
  XIX-XX
  Any
  1883
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Altres
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament d'Òdena. Plaça Major, 2
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  El cementiri d'Òdena és un recinte tancat de planta rectangular amb l'accés orientat a ponent. El recinte s'organitza a través d'un passeig central situat a eix amb l'entrada, el qual està acompanyat de cinc xiprers a cada banda. En el perímetre de la planta estan construïts els nínxols sota un pas cobert, el qual està comunicat amb l'espai central a través d'un pòrtic d'arcs de mig punt. Al fons del recinte hi ha una zona amb algun enterrament de superfície i un petit jardí, la qual està tancada per un muret de paredat irregular coronat amb maó ceràmic i teula tipus aràbiga.
  Els murs que limiten el cementiri presenten diferent tipologia. Els murs laterals són d'argamassa i pedra i conserven una coronació ornamental de maó ceràmic. La façana principal és de pedra construïda amb carreus bastant escairats i ben col·locats. L'accés al recinte es produeix a través d'un portal d'arc de mig punt de pedra situat en el centre d'un parament de forma triangular pintat de clor blanc. Aquest parament disposa d'un sòcol i d'un remat perimetral de pedra i a la part superior hi ha una creu de pedra amb una placa on es llegeix: RECONSTRUIDO EN EL AÑO 1953. TODOS RESUCITAREMOS. COR. XV-LI
  Les galeries han estat reformades i ampliades fa dos anys. La coberta és a una sola vessant de bigues i revoltó de formigó i acabat de teula ceràmica tipus aràbiga. El paviment dels passadissos és de rajola ceràmica col·locada a trencajunts. El pòrtic d'arcades disposa d'un ampit coronat amb maó ceràmic i les arcades estan enguixades i pintades de blanc, llevat les més noves que estan construïdes amb obra de fàbrica sense revestir.
  El passeig central està enllosat i a cada banda hi ha panteons amb arbrat d'acompanyament i alguna zona enjardinada. A cada banda del inici del passeig hi ha un panteó de característiques singulars, a manera de petita edificació o templet. A la banda de tramuntana hi ha un panteó d'estil racionalista i a la banda de migjorn un panteó d'estil neoegipci.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  A la dovella central de la porta principal es conserva la data de 1883, any de construcció de recinte. A la porta de ferro es conserva la data de 1884. El primitiu cementiri d'Òdena estava situat a redós de l'església parroquial de Sant Pere Apòstol a dalt del castell d'Òdena. A mesura que l'espai s'anava fent insuficient es va decidir construir aquest nou recinte. Fou a inicis de la dècada dels anys 50 del segle XX, quan es van traslladar les restes que es conservaven a dalt el castell fins al nou cementiri.

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.