Cementiri de l'Espelt
Òdena

  Anoia
  Camí de Rubió
  Emplaçament
  Es troba al Pla de l'Espelt, al costat del camí que mena a Rubió i a Sant Pere d'Ardesa.

  Coordenades:

  41.60228
  1.59608
  383008
  4606571
  Número de fitxa
  08143 - 7
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  Segle
  XX
  Any
  1885
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Altres
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament d'Òdena. Plaça Major, 2
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  El cementiri de l'Espelt és un recinte de planta quadrangular amb l'entrada principal
  orientada a migjorn. A la banda de ponent del recinte es troben els nínxols amb un galeria
  coberta que comunica amb l'espai central a través d'un pòrtic d'arcs de mig punt. A
  l'extrem nord-oest del conjunt es troba una edificació associada al funcionament del
  cementiri. La resta del recinte és una zona lliure amb algun enterrament de superfície i un
  conjunt de xiprers plantats, algun d'ells de gran dimensió. La coberta de la galeria és a
  una sola vessant de teula ceràmica tipus aràbiga. El paviment del passadís és d'enrajolat
  a la mescla. El pòrtic d'arcades disposa d'un ampit i tres arcs amb accés, i les arcades
  són enguixades i pintades de blanc. La resta del recinte està coberta d'herba amb els
  arbres plantats sense definir cap circulació.
  El mur de tancament del recinte és de paredat irregular amb cantoneres de pedra picada,
  coronat amb ornamentació de maó ceràmic i teula de tipus aràbiga. L'accés al recinte es
  produeix a través d'un portal d'arc de mig punt de pedra situat en el centre d'un pany de
  parament coronat amb timpà. Aquest parament disposa de sòcol i motllures de pedra i
  remat lateral de maó ceràmic. La clau de pedra del portal porta la data de 1885 i queda
  associada a una creu de pedra que la remata superiorment. Sota el frontó hi ha una franja
  inscrita on es llegeix: EN EL ULTIMO DIA HE DE RESUCITAR DE LA TIERRA.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  L'església de Santa Magdalena de l'Espelt tenia ja des del segle XVIII cementiri propi, reserva i fonts baptismals. A l'igual que en molts altres indrets, els cementiris que es trobaven a tocar els temples foren traslladats en espais més oberts i allunyats de la població, bàsicament per motius sanitaris.

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  MESTRE CASANOVA, Josep-Vicenç (1995): "L'Espelt: Origen i Evolució", Miscellanea Aqualatensia VII, Ajuntament d'Igualada i Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, Igualada, pp. 185-213.