Castell i ermita de la Bleda Santa Margarida i els Monjos

Alt Penedès
Barriada de La Bleda.
A 50m al sud del castell i l'ermita de la Bleda. A 150 m al nord-est de Puigdesser.

Coordenades:

41.34254
1.65972
387865
4577650
08251-59
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Ibèric
Romà
IIaC-IIIdC
Regular
No es pot determinar clarament per manca d'una excavació arqueològica però és possible que estigui afectat per les tasques agrícoles.
Inexistent
si, CC.AA
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 001A00037
Tríade scp

Camps de conreu amb ceràmica dispersa. Tres sectors formen el jaciment. Sector A: a una vinya al marge dret, nord, del camí terrer. Sector B: concentració al voltant d'un pi al costat sud - oest de la vinya del marge sud del camí, a tocar amb el llit del riu Foix. El sector C: a uns 240 metres de l'entrada del camí. S'identifiquen restes d'estructures conservades i visibles des del marge nord.

Hi ha materials al Museu de Vilafranca, que van ser recollits durant l'elaboració de la Carta Arqueològica. La resta de materials no se sap on són.

Als anys 30 del segle XX es documenten les primeres troballes de material ceràmic ibèric i romà. Al 4 de novembre de 1961 va ser notificat a Pere Giró i Romeu una nova troballa pel propietari de la finca: Agapito Elias. Es localitzaren pedres corresponents a fonamentacions, tègules, ímbrex, un paviment de signinum, dòlia, un molí de pedra volcànica i un peu d'ara. Giró i altres autors la dataren del s.IV dC. Per la manca d'aparició de ceràmica sigillata. S'hi localitzà també un moneda, un As de Baetulo.

ALMAGRO, M.; SERRA,C. i COLOMINAS, J. (1945): 'Carta Arqueológica de España, Barcelona.' Madrid. CSIC, Instituto Diego Velazquez. P.227. ESTRADA, J.: (1969) 'Vias y poblados romanos en el área metropolitana de Barcelona.' Ed. Comissió d'Urbanisme de Barcelona B65, Barcelona. P.66. GIRÓ, P.: (1937) 'Quaderns de camp.' Vol.1, 1932-1945. (inèdit). GIRÓ, P.: (1965) 'Notas de arqueología de Cataluña y Baleares: Santa Margarita y els Monjos.' dins "Ampúrias" vol. XXVI - XXVII. Barcelona. P.274. GIRÓ, P.: (1961) 'Quaderns de camp.' Vol.7, 1960-1964. (inèdit). GIRÓ, P.: (1961) 'Villa romana de la Bleda' Arxiu Pere Giró- Museu de Vilafranca. Carpetes grogues, "Vila romana de la Bleda". (inèdit). GIRONA, J.: (1985) 'Les nostres masies. Programa de la Festa Major 1985'. Ed. Ajuntament de Snta. Margarida i els Monjos. Sta. Margarida i els Monjos. P.9. GORGES, J.G.: (1979) 'Les villas hispano - romaines. Inventaire et problematique archeologique. Publication du Centre Pierre Paris, nº4. Paris. LLORAC, S.: (1989) 'Sant Martí Sarroca.Pòsit del temps.' Ed. Ajuntament de Sant Martí Sarroca. Sant Martí Sarroca. P.88. RAURET, A.M.: (1963) 'El proceso de la primitiva población del Penedés.' Memòria de grau de Llicenciat. Universitat de Barcelona, Barcelona. Pp.186-187. RIBÉ, G.; CEBRIÀ, A. i SENABRE, M.R. (1990): 'Carta Arqueològica de l'Alt Penedès.' Vilafranca del Penedès.