La Bassa Santa Margarida i els Monjos

Alt Penedès
Els Monjos. Passeig Fluvial / Av. Cal Rubió nº15.
Entre el Pass. Fluvial i l'Av. de Cal Rubió a l'alçada del nº15. Al cap del pont del C/ de les Flors

Coordenades:

41.3218
1.66035
387882
4575346
08251-58
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Ibèric
Romà
II-I aC
Dolent
Les estructures que es van localitzar estan destruïdes.
Inexistent
si, CC.AA
Fàcil
Social
Privada
Ref. cad.: 021A09000
Tríade scp

Zona totalment urbanitzada. No hi ha restes d'elements arqueològics a la vista, tot i que al subsòl hi podrien romandre restes encara no afectades pels treballs d'edificació, urbanització, canalització,...

A principis del mes de maig de 1944 s'obrí una rasa de 3 metres d'amplada per construir un canal de desguàs del camí de Cal Rubió, actualment av. De Cal Rubió. Aquesta obra seccionà dues sitges. En Pere Giró, en qualitat de Delegado Local de la Comisaria Provincial de Excavaciones, va documentar a la rasa material ceràmic d'origen romà i als talls dues sitges i part d'un mur. A la primera sitja de 1'80 m d'amplada i 1'70 metres d'alçada s'hi trobà ceràmica romana, ibèrica pintada, un fragment de basament de columna, ossos d'èquid i una llosa treballada de conglomerat. A la segona sitja de secció oval feia 1'76 metres de diàmetre de la panxa. S'identificaren quatre nivells on s'hi localitzà ceràmica ibèrica, àmfora romana, dòlia, estuc, tègules,...Al nivell inferior hi havia un crani d'èquid amb fragments de ferro i àmfora ibèrica, tot segellat per una llosa semicircular de 70 cm x 60 cm. Els materials estan al Museu de Vilafranca. No hi ha cap noticia clara del mur, però segons els autors de la Carta Arqueològica, podria estar relacionat amb una bassa del Molí del Foix.

ESTRADA, J.: (1969) 'Vias y poblados romanos en el área metropolitana de Barcelona.' Ed. Comissió d'Urbanisme de Barcelona B65, Barcelona. P.66. GIRÓ, P.: (1944) 'Quaderns de camp.' Vol.1, 1932-1945. (inèdit). GIRÓ, P.: (1944) 'Una estación ibérica en els Monjos.' dins "Ampúrias" vol.VI. Pp.330-333. Barcelona. GIRÓ, P.: (1947) 'Los vestigios ibero-romanos de Santa Margarida i els Monjos.' dins "Acción Católica" . Suplemento de las Hojas Parroquiales any VII nº24. GIRÓ, P.: (1959) 'Una làpida romana en Sant Pere Molanta.' dins "Ampúrias" vol. XXI, P.305. Barcelona. RAURET, A.M.: (1963) 'El proceso de la primitiva población del Penedés.' Memòria de grau de Llicenciat. Universitat de Barcelona, Barcelona. Pp.186-187. RIBÉ, G.; CEBRIÀ, A. i SENABRE, M.R. (1990): 'Carta Arqueològica de l'Alt Penedès.' Vilafranca del Penedès. SOLÉ CARALT, J.: (1948) 'Bisbal històrica. Resumen histórico del Penedés. 2ª ed. P.62.