Caseta del Saits Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Andreu de Gurb
  A 600 metres per camí rural de la carretera BV-4601, punt quilomètric 4'200

  Coordenades:

  41.96394
  2.23141
  436311
  4646058
  08100-91
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  XIX
  Dolent
  La teulada es troba en mal estat i l'edifici queda quasi completament envoltat d'una explotació ramadera.
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref.Cad: 08099A01400042
  Jordi Compte

  La Caseta dels Saits es troba situada en un petit pla entre camps de conreu al sud-est de can Sila i a l'est dels Saits, tot i que en el costat oposat de la carretera BV-4601.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes, un volum adossat al sud-est i diverses estructures adossades al voltant. Està bastida amb murs de tàpia arrebossats, en alguns punts amb l'arrebossat escrostonat, i amb cantonades i base de maçoneria de pedra. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
  La façana principal, orientada al sud té al davant un pati tancat, amb accés des de l'oest i delimitat a l'est pel volum adossat i a la resta per estructures i murs de maçoneria de pedra, que exteriorment queden encerclats per coberts moderns que pertanyen a una explotació agropecuària. Pròpiament a la façana i a nivell de planta baixa hi ha un portal emmarcat amb maó i llinda de fusta. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta i a les golfes una finestra emmarcada amb llinda de fusta.
  La façana est forma un queixal a causa del volum adossat. A la meitat dreta, que correspon al volum principal, hi ha dues finestres, una de les quals amb ampit de pedra i a l'esquerra, en el volum adossat hi ha tres finestres a nivell de primer pis, dues de les quals emmarcades amb maó.
  La façana nord conté únicament una finestra a nivell de golfes.
  La façana oest conté una finestra per nivell, la de la planta baixa emmarcada amb maó i llinda de fusta. A la dreta hi ha el mur adossat que tanca el pati davant la façana principal de l'edifici i diverses estructures adossades.

  La Caseta del Saits es troba documentada en els llistats de cases que pagaven talla a la parròquia de Sant Andreu de Gurb dels anys 1719 i 1738.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.